नेप्सेले भनेकै समयमा अन्लाईन ट्रेडिङ्ग आउला त ? (इक्विटी पोल)नेप्सेले भनेको समयमानै अन्लाईन ट्रेडिङ्ग आउला त ?

आउँछ
आउँदैन
आस गरौँ भर नपरौँ

यस विषयमा आफ्नो विचार तल कमेन्ट मार्फतपनि प्रस्तुत गर्न सक्नु हुन्छ।